ການທ້ອນໂຮມເງິນກູ້ແມ່ນຫຍັງ?

ການກູ້ຢືມເງິນແບບເປັນເອກະພາບແມ່ນເປັນປະໂຫຍດເມື່ອທ່ານໄດ້ກູ້ຢືມເງິນຈາກບໍລິສັດການເງິນຫລາຍໆດ້ານດ້ວຍເຫດຜົນທາງການເງິນ. ການກູ້ຢືມເງິນເປັນເອກະພາບ ໝາຍ ຄວາມວ່າການສົມທົບເງິນກູ້ທີ່ຢືມຈາກຫລາຍໆບໍລິສັດມາເປັນອັນ ໜຶ່ງ. ຖ້າທ່ານມີເງິນກູ້ຫລາຍຄັ້ງ, ແຕ່ລະວັນຈ່າຍເງີນຈະມາຫລາຍເທື່ອຕໍ່ເດືອນ. ວັນທີຈ່າຍຄືນແມ່ນ 3 ເທື່ອຕໍ່ເດືອນຖ້າທ່ານຢືມຈາກ 3 ບໍລິສັດ, 4 ມື້ຕໍ່ເດືອນຖ້າທ່ານຢືມຈາກ 4 ບໍລິສັດ, ແລະອື່ນໆ. ທ່ານອາດຈະກັງວົນກ່ຽວກັບວ່າການຈ່າຍຄືນນີ້ຈະເປັນເວລາດົນປານໃດ. ບໍລິສັດທີ່ທ່ານເຊົ່າຫຼາຍເທົ່າໃດ, ການຈ່າຍເງີນເດືອນຂອງທ່ານຈະໃຫຍ່ຂື້ນເທົ່າໃດ. ມັນເບິ່ງຄືວ່າບາງຄົນຈະໄປຊອກຫາເງິນກູ້ອື່ນໆເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະບໍ່ຊັກຊ້າໃນການຈ່າຍຄືນ. ຖ້າທ່ານຢືມດ້ວຍເງິນກູ້ອື່ນ, ວົງຈອນທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງການຈ່າຍ ໜີ້ ກັບເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ຢືມກັບເງິນກູ້ນັ້ນກໍ່ຈະສືບຕໍ່. ຈໍານວນເງິນກູ້ຢືມກໍ່ຈະເພີ່ມຂື້ນໃນ doll daruma. ໜຶ່ງ ໃນວິທີການປ້ອງກັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງເງິນກູ້ແມ່ນການທ້ອນໂຮມເງິນກູ້ໃຫ້ເປັນເອກະພາບ. ສະນັ້ນການກູ້ຢືມເງິນເປັນເອກະພາບ ໝາຍ ຄວາມວ່າແນວໃດ? ກົນໄກຂອງການທ້ອນໂຮມເງິນກູ້ຄັ້ງນີ້ແມ່ນບໍລິສັດການເງິນທີ່ ກຳ ລັງເປັນເອກະພາບໃນປັດຈຸບັນຈະເຂົ້າມາແທນແລະຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມຈາກຫລາຍບໍລິສັດທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມມາກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ ມັນແມ່ນການທ້ອນໂຮມເງິນກູ້ເປັນເອກະພາບທີ່ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນຈ່າຍເປັນລາຍເດືອນໃຫ້ກັບບໍລິສັດການເງິນທີ່ເປັນເອກະພາບ.

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!